درباره کارینگتون

شرکت کارینگتون اینترنشنال یک شرکت بازرگانی و خدماتی است که با هدف فعالیت در صنعت ساختمان تأسیس شده است. راهبرد شرکت کارینگتون اینترنشنال تأمین مصالح نوین از تولید کنندگان مطرح اروپا است. رویکرد شرکت تأمین کلیه مصالح به همراه خدمات طراحی، مهندسی، اجرا و نظارت مطابق با استانداردهای روز کشورهای صنعتی می باشد.

در حال حاضر طبق برنامه استراتزی 5 ساله که در سال 1394 در مجمع سالیانه شرکت مصوب گردیده است، فعالیت های شرکت معطوف به 3 رشته کاری مرتبط با صنعت ساختمان می باشد: 1) تأمین و اجرا نماهای خشک و کرتین وال 2) تأمین و اجرا پروژه های ترمووود 3) تأمین و اجرا پارکت با روکش چوب طبیعی از اواسط سال 1394، شرکت کارینگتون اینترنشنال گام های بلندی را در راستای اجرای برنامه استراتژی 5 ساله خود برداشته است.

در این زمینه مذاکرات فشرده ای با تأمین کنندگان اروپائی نماهای خشک و کرتین وال انجام شده است. شرکت کارینگتون اینترنشنال نسبت به طراحی و ساخت برخی از قطعاتی که در زمینه واردات، توزیع و اجرای نمای خشک کاربرد دارد اقدام نموده است. همچنین فعالیتهای شرکت در زمینه واردات، توزیع و اجرا ترمووود و پارکت کماکان به قوت سابق ادامه خواهد داشت.