سیستم نصب اس اف اس

شرکت SFS Intec یک شرکت سوئیسی است که در زمینه طراحی فن آوری های صنعتی و تولید انواع گوناگون اتصالات مکانیکی و غیر مکانیکی فعالیت می کند. پرچ TU-S شرکت SFS Intec برای نصب پنل های HPL بصورت نامرئی مورد استفاده قرار می گیرد. در سیستم نصب SFS Intec، ابزار آلات معمول مجریان نما برای فیکس کردن پرچ TU-S کفاف می کند، هر چند که بهتر است از سر مته شرکت SFS Intec استفاده شود.
با پرچ TU-S از ضخامت های مختلف پنل های HPL از 8 میلیمتر تا 12 میلیمتر می شود استفاده کرد. در همه موارد پس از سوراخ کاری و نصب پرچ TU-S، حداقل 5/1 میلیمتر از قطر HPL می بایست باقی بماند چراکه در غیر اینصورت احتمال دارد که در پی تنش های محیطی مانند باد و زلزله، پرچ روی سطح پنل نمایان گردد. یکی از مزیت های اصلی پرچ TU-S اینست که نصب پنل HPL با ضخامت 8 میلیمتر را میسر می سازد.
بصورت معمول برای نصب پنل HPL به روش نامرئی (Invisible)، حداقل ضخامت پنل می بایست 10 میلیمتر می باشد. استفاده از قطر کمتر HPL، موجب کاهش هزینه خرید پنل و سبک تر شدن نما می گردد.

sfsintec-blueprint01-small