سیستم نصب کیل

شرکت Keil آلمان تولید کننده انواع اتصالات مکانیکی برای نصب مصالح نما بصورت غیرنمایان (Invisible) است. اجزاء تشکیل دهنده سیستم Keil عبارتند از انکر Keil، مهره Keil، سرمته Keil و دستگاه دریل Keil. در سیستم Keil، سر مته ابتدا پشت پنل، تایل یا سنگ را سوراخ می کند و سپس در انتهای کار یک شیار در کف که قطر آن از قطر سوراخ 2 میلیمتر بیشتر است ایجاد می کند.

انکر Keil که در ابعاد مختلف وجود دارد و متناسب با ضخامت متریال نما انتخاب می شود، درون سوراخ قرار می گیرد. مهره Keil یک خاصیت فنری دارد و از این رو زمانیکه انکر در آن فرو می رود، باز شده و سر آن داخل شیار قرار می گیرد. سر مهره با شیاری که در قسمت تحتانی سوراخ ایجاد شده درگیر می شود و خروج انکر و مهره را از داخل متریال نما غیر ممکن می سازد. مدت زمان لازم برای سوراخ کاری اجسام سخت مانند سرامیک 10 ثانیه است و برای مصالحی که از سختی کمتری برخوردارند (مانند HPL)، سرعت سوراخ کاری افزایش می یابد. حداقل قطر متریال نما برای استفاده از سیستم Keil به شرح زیر است:
• سرامیک و سرامیک پرسلانی: 7 میلیمتر
• HPL، سمینت بورد، سالید سرفس، دکتون: 8 میلیمتر
• انواع سنگ مرمر و گرانیت: 20 میلیمتر

در سیستم Keil، آنکرها در محل Optimum قرار می گیرد و تنش های خمشی به میزان 50% کاهش می یابد. از این رو می توان از سرامیک با ضخامت کمتر استفاده کرد و بدین شکل هزینه ها را کاهش داد.