pplans-hpl_adhesive-small-11

Adhesive Fixing

روش نصب با چسب همانند سیستم هنگ این اجازه را می دهد که اتصالات (پیچ یا پرچ) در نما دیده نشوند. برای این روش میبایست حتماً بصورت همزمان از چسب پلی یورتان مایع و چسب دو طرفه نواری استفاده کرد. هر گونه تخطی از دستورالعمل های تولیدکننده چسب در این زمینه میتواند منجر به افت عملکرد چسب و جدا شدن پنل از زیرسازی گردد. برای نصب با چسب میبایست از مجریانی استفاده نمود که به رعایت استانداردها پایبندند و اصول اجرای با چسب را با دقت نظر انجام میدهند. همچنین از دیگر موارد مهم، توجه به تاریخ انقضاء چسب می باشد.
معمولا طول عمر (Shelf Life) چسب های پلی یورتان 2 سال است و از این رو توصیه میشود چسب های وارداتی از نمایندگی های رسمی تولیدکنندگان اروپائی خریداری شود.

ضخامت ورق : 8 میلیمتر یا 10 میلیمتر

product-hpl_adhesive-small-11