frameless

این روش به عنوان یکی از جذاب ترین نماهای شیشه ای از دیدگاه معماران برجسته به شمار می آیند که از نکات بسیار مهم در این سیستم نهایت دید شیشه از نمای بیرون و وجود بازشو های مخفی در سطح نما می باشد.

مزیت های سیستم Frameless:
• حداکثر دید شیشه در نمای ساختمان
• وجود بازشوهای مخفی کاردی یا Friction
• عایق صوتی بهینه
• مقاومت در برابر نفوذ آب باران (طراحی انتقال آب به بیرون)
• ترکیب زیبا از آلومینیوم و شیشه از نمای داخل
• کاهش مصرف انرژی