pplans-spider_pipe-small-15

Pipe

در این روش خرپا فلزی (عموما از جنس استیل) جهت تحمل بار مرده و بار دینامیکی طراحی می شود و اسپایدرها به روش مختلف شامل جوش و پیچ به سازه خرپا (اتصالات نقطه ای) متصل می شود و بار را به آن منتقل می کنند.
کاربرد اصلی نمای اسپایدر در ساختمان های تجاری و اداری بوده و به دلیل نیاز به کنترل مداوم چسب های سیلیکون آببندی، به عنوان پوسته دوم نما استفاده می شود.

product-Spider_pipe-small-15