سیستم نصب فیشر

شرکت فیشر آلمان طیف گسترده ای از اتصالات مکانیکی و شیمیائی با مصارف مختلف صنعتی تولید می کند. انکر Zykon شرکت فیشر برای نصب سنگ های طبیعی، سرامیک، سمینت بورد و سالید سرفس مورد استفاده قرار می گیرد. بکارگیری از سیستم فیشر مستلزم استفاده از دستگاه های دریل تولید شده در همین شرکت است.

سر مته فیشر در مرحله اول پشت متریال نما را سوراخ می کند. در مرحله دوم، طی یک حرکت چرخشی، مته فیشر سوراخ را کف تراشی می کند به گونه ای که یک شیار مثلثی شکل در انتهای آن ایجاد شود. سپس انکر فیشر در داخل سوراخ قرار می گیرد و سر مخروطی آن باز شده و داخل شیار قرار می گیرد.
برای سنگ های طبیعی، حداقل قطر سنگ برای استفاده از روش فیشر 20 میلیمتر است. لیکن برای مصالح کامپوزیت و سبک تر مانند HPL ، سمینت بورد و سالید سرفس از قطر 8 میلیمتر نیز می توان استفاده کرد. سیستم فیشر به مجریان نما اجازه می دهد تا متریال های فوق را بصورت مخفی (Invisible) نصب نمایند.